Hướng Dẫn Kết Nối Amazfit Bip

Bước 1: Tải ứng dụng Mi Fit cho Android và iOS cho điện thoại, sau đó chạy ứng dụng.

Bước 2: Chọn vào mục "đăng kí" để bắt đầu đăng kí tài khoản (nếu đã có tài khảon hãy chọn vào mục đăng nhập).

Bước 3: Chọn vị trí của bạn sau đó chọn "tiếp tục".

Bước 4: Chọn mục "đồng ý". Sau đó, chọn mục "tiếp tục".

 

Bước 5: Đến bước đăng nhập tài khoản, hãy chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập, trong trường hợp này mình chọn tài khoản Google, sau đó nhập tên tài khoản, mật khẩu vào.

  

Chọn Tiếp theo rồi điền mật khẩu

Bước 6: Điền các thông tin cần thiết về sức khỏe của bạn sau đó chọn "tiếp tục". Sau đó, đặt mục tiêu vận động rồi chọn "hoàn tất"

 

Bước 7: Tiếp tục chọn thiết bị kết nối là "đồng hồ". Chọn "đồng ý".

 

Bước 8: Chọn "amazfit bip".

Bước 9: Mang đồng hồ lại gần điện thoại để bắt đầu kết nối.

 

Bước 10: Lúc này trên đồng hồ sẽ xuất hiện yêu cầu kết nối, chọn vào dấu "V" để đồng ý.

 

Bước 11: Đã kết nối thành công. Sau khi kết nối thành công đồng hồ sẽ chạy update một vài lần. Bạn lưu ý phải để nguyên kết nối Wifi và Bluetooth cho đến khi đồng hồ cập nhật xong.