Hướng Dẫn Cấu Hình Mi Wifi Router

Các thiết bị Mi Wifi Router đều có chức năng router lẫn repeater. Trong bài viết này, MIVN sẽ giúp các bạn cấu hình cả hai chức năng.

Chuẩn bị:

  • 1 Mi wifi router đã reset (chọc lỗ reset của router cho đến khi đèn báo đỏ, rút sạc ra cắm lại).
  • 1 laptop hoặc điện thoại để kết nối.

Bước 1: Cắm nguồn chờ cho wifi lên. Chưa cắm mạng lan vội.

Như ta có thể thấy, router khi chưa được cài đặt sẽ có dạng Xiaomi_xxx. Bạn phải kết nối wifi tới nó.

Bước 2: Bạn mở browser và vào trang miwifi.com. Bạn ấn vào vùng khoanh đỏ để tiếp tục.

Bước 3: Sẽ có 2 lựa chọn cho bạn:

  • Làm router, cắm mạng lan để phát wifi.
  • Làm wifi repeater. Thu lại một mạng wifi và phát ra.

Đối với làm router, cắm mạng lan để phát wifi:

Bước 3.1: Chọn vùng khoanh đỏ để lựa chọn cấu hình thành router wifi.

Bước 3.2: Đặt tên cho cục wifi, đánh mật khẩu và ấn vùng khoanh đỏ để tiếp tục.

 

Sau đó bạn đánh lại mật khẩu một lần nữa và ấn khoanh đỏ để tiếp tục.

 

Cài đặt thành công, bạn vào tìm mạng wifi và thấy đã xuất hiện wifi của mình.

Chú ý: Trong 1 số trường hợp có thể bị lag, bạn đợi 5 phút rồi tìm mạng wifi, thấy xuất hiện mạng wifi của nhà mình cũng đã là cài đặt thành công.

Đối với cài đặt làm wifi repeater, thu phát wifi:

Bước 3.1: Chọn vùng khoanh tròn đỏ để chọn thiết lập wifi repeater:

Bước 3.2: Chọn wifi mà bạn muốn thu và phát lại.

 

Đánh mật khẩu của wifi mà bạn muốn thu phát rồi chọn khoanh đỏ để tiếp tục.

Bước 3.3: Đặt tên cho cục wifi và mật khẩu rồi chọn khoanh đỏ để tiếp tục.

 

Tiếp đó, bạn đánh lại mật khẩu và chọn để tiếp tục.

 

Sau đó bạn chờ khoảng 5 phút, vào mục wifi để xem đã xuất hiện wifi của bạn là thành công.